Παραλίες με

Γαλάζια Σημαία

Κρήτη

Παραλίες με Γαλάζια Σημαία

Η γαλάζια σημαία (Blue flag) είναι ένα διεθνές σύστημα χαρακτηρισμού ακτών και μαρίνων, το οποίο εφαρμόζεται σε περισσότερες από 3500 παραλίες σε όλον τον κόσμο. Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα της γαλάζιας σημαίας υποστηρίζεται από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, η οποία καθορίζει ποιες παραλίες ικανοποιούν τα κριτήρια του προγράμματος.

Τα κριτήρια για την απονομή της Γαλάζιας Σημαίας είναι αυστηρά και αφορούν την ποιότητα του νερού, την περιβαλλοντική πληροφόρηση και εκπαίδευση, την περιβαλλοντική διαχείριση, την ασφάλεια και την παροχή υπηρεσιών στους λουόμενους. Τα κριτήρια αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.

Επειδή το πρόγραμμα αποτελεί δείκτη της καλής λειτουργίας των ακτών και της ποιότητας τους, στην Κρήτη γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την υπαγωγή όσο το δυνατόν περισσότερων παραλιών στο πρόγραμμα της Γαλάζιας Σημαίας. Οι περισσότερες παραλίες βρίσκονται στις βόρειες ακτές του νησιού, που είναι και οι πιο τουριστικές, χωρίς όμως να λείπουν παραλίες από τον Νότο.

Δείτε ποιες παραλίες έχουν βραβευτεί με Γαλάζια Σημαία

Για να κερδίσει μια ακτή τη Γαλάζια Σημαία πρέπει να πληροί αυστηρά κριτήρια που σχετίζονται με:

Ποιότητα νερών κολύμβησης
 • Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που να επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικές μετρήσεις
 • Μη απόρριψη βιομηχανικών λυμάτων στην ακτή
 • Επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως απαιτεί η Κοινοτική Οδηγία
Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση
 • Πληροφορίες για το παράκτιο οικοσύστημα και το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον στον παράκτιο χώρο.
 • Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.
 • Πληροφορίες για το Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής.
 • Έντυπες πληροφορίες και αναρτημένες οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή.
 • Δραστηριότητες που να προβάλουν ενεργά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής.
Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • Σχέδιο χρήσης γης και περιβαλλοντική διαχείριση
 • Περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κλπ.
 • Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα
 • Διευκολύνσεις για ανακυκλώσιμα υλικά
 • Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης
 • Απαγόρευση της οδήγησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή
 • Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης
 • Επιτήρηση κατοικίδιων ζώων στην ακτή
 • Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού στην ακτή
Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις
 • Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες - ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο - σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες
 • Σχέδια για την αντιμετώπιση κάποιου ατυχήματος ρύπανσης, με άμεση ενημέρωση του κοινού
 • Ασφαλής δίοδος στην ακτή και φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες

Δείτε ποιες παραλίες έχουν βραβευτεί με Γαλάζια Σημαία

Δείτε ακόμη:

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net