Ναός Αγίας Παρασκευής

Σίβα

Ναός Αγίας Παρασκευής στη Σίβα
(4 ψήφοι)

Ο Βυζαντινός ναός της Αγίας Παρασκευής στη Σίβα Τεμένους είναι ένας μικρός μονόχωρος ναός με τρούλο, του οποίου η κόγχη του ιερού βήματος έχει λαξευτεί στο φυσικό βράχο. Ιδρύθηκε πιθανόν τον 13ο αιώνα, όπως μπορούμε να συνάγουμε από τον αρχιτεκτονικό τύπο του και το παλαιότερο, ελάχιστα ορατό, πρώτο στρώμα των τοιχογραφιών του. Σε μεταγενέστερη εποχή, πιθανόν του ύστερου 19ου ή πρώιμου 20ου αιώνα προστέθηκε στα βόρεια μικρός καμαροσκέπαστος νάρθηκας. 

Το δεύτερο στρώμα του τοιχογραφικού διακόσμου που χρονολογείται από τις αρχές του 14ου αιώνα περιλαμβάνει κυρίως λόγω του μικρού μεγέθους του ναού απεικονίσεις μεμονωμένων αγίων. Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας εικονίζεται η Παναγία Βλαχερνίτισσα, στο τύμπανο του τρούλλου ο Παντοκράτορας με τους προφήτες και στα σφαιρικά τρίγωνά του οι τέσσερις ευαγγελιστές. Στους πλάγιους τοίχους, εκτός από τη Δέηση, απεικονίζονται ο Άγιος Αντώνιος, η Αγία Παρασκευή και ο Άγιος Θεόδωρος.

Έξω από την εκκλησία υπάρχει κρήνή με πηγαίο νερό και διαμορφωμένο παρκάκι.

hotels booking Crete

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Περιοχή: Νομός Ηρακλείου
  • Τύπος: Ναός
  • Περίοδος: Ενετοκρατία (1204 - 1669)
  • Πρόσβαση: Άσφαλτος

Δείτε ακόμη:

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net