Ναός Αγίου Γεωργίου

Κουρνάς

Ναός Αγίου Γεωργίου στον Κουρνά
(4 ψήφοι)

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου και Χριστού στον Επάνω Κουρνά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σωζόμενα Βυζαντινά μνημεία της Κρήτης. Ο αρχικός ναός ήταν τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα (12ος αιώνας), ενώ αργότερα προστέθηκε κλίτος αφιερωμένο στο Χριστό (13ος αιώνας). Τον 19ο αιώνα κατεδαφίστηκε ο νάρθηκας, κτίστηκε το δίλοβο καμπαναριό, ενώ ενοποιήθηκε το εσωτερικό για να πάρει τη μορφή δίκλιτης εκκλησίας. Στην αψίδα του ιερού βήματος της αρχικής βασιλικής και του νεότερου κλίτους ανοίγονται δίλοβα παράθυρα. Ο ναός είναι κτισμένος σε περίοπτη θέση με πανοραμική θέα ως τη θάλασσα και πιθανώς λειτούργησε ως μονή, καθώς υπάρχουν ίχνη κελιών γύρω από το ναό.

Στις εσωτερικές επιφάνειες έχουν αποκαλυφθεί τοιχογραφίες που ανάγονται σε τέσσερα διαφορετικά στρώματα. Το πρώτο στρώμα εντοπίζεται στον αρχικό ναό, αποτελεί ενδιαφέρον δείγμα της Κομνήνειας αγιογραφίας και χρονολογείται στον 12ο αιώνα. Περιλαμβάνει τις σκηνές της Δέησης στο τεταρτοσφαίριο του ιερού βήματος, την Κοινωνία των Αποστόλων και το Μελισμό ενώπιον ιεραρχών στον ημικύλινδρο της κόγχης, αγίους χαμηλότερα και ευαγγελικές σκηνές υψηλότερα. Περιλαμβάνει επίσης στηθαίους και δεόμενους τους αγίους Γεώργιο και Θεοδόσιο Κοινοβιάρχη στο τεταρτοσφαίριο των πλάγιων αψίδων, συλλειτουργούντες ιεράρχες ενώπιον του Μελισμού στον ημικύλινδρο, μεταξύ των οποίων ο Πέτρος Αλεκξανδρείας.

Το δεύτερο στρώμα τοιχογραφιών επεκτείνεται στο νεότερο κλίτος του Χριστού και χρονολογείται στην τέταρτη δεκαετία του 13ου αιώνα και θεωρείται κι αυτό υψηλής ποιότητας. Περιλαμβάνει τις σκηνές της Δέησης και συλλειτουργούντες ιεράρχες στην κόγχη του κλίτους, τους Αγίους Στέφανο και Γερμανό στο βόρειο πεσσό, τη Σταύρωση στο δυτικό αέτωμα και διάφορα άλλα ίχνη σε μερικά ακόμη σημεία. 

Το τρίτο στρώμα χρονολογείται στο τέλος του 13ου αιώνα και εντοπίζεται στην κόγχη του νεότερου κλίτους, επικαλύπτοντας μέρος του παλαιότερου διακόσμου. Τέλος το τέταρτο στρώμα χρονολογείται στις αρχές του 14ου αιώνα και περιλαμβάνει την εικόνιση του Χριστού Φωτοδότη που αντικατέστησε την απεικόνιση της Δέησης στον αρχικό τρίκλιτο ναό. Το τέταρτο αυτό στρώμα έχει αποτοιχισθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία.

Find nearby hotels

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Περιοχή: Νομός Χανίων
  • Τύπος: Ναός
  • Περίοδος: Ενετοκρατία (1204 - 1669)
  • Πρόσβαση: Άσφαλτος

Δείτε ακόμη:

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net