Όροι Χρήσης

Διαβάστε

 • Home
 • όροι χρήσης
Όροι Χρήσης

Για να έχω το δικαίωμα να χρησιμοποιήσω το cretanbeaches.com έχω υποχρέωση:

 • Να σέβομαι το περιβάλλον της Κρήτης και να μην το επιβαρύνω με δικές μου ενέργειες.
 • Να συλλέγω όλα μου τα απορρίμματα και να ενθαρρύνω και τους άλλους να το κάνουν.
 • Να μην συλλέγω λουλούδια από την ύπαιθρο, μια φωτογραφία αρκεί για να τα έχω πάντα μαζί μου.
 • Αν κατασκηνώσω σε μη οργανωμένο χώρο, να αφήνω το χώρο ακριβώς όπως τον βρήκα πριν.
 • Να μην αγγίζω τους κέδρους που μεγαλώνουν μόνο 1cm το χρόνο.
 • Να μην σπάω κλαδιά και να μην ανάβω φωτιά στην ύπαιθρο.
 • Να μην ενοχλώ ζώα και φυτά.
 • Να μην κάνω καμιά παρέμβαση στο περιβάλλον (αυθαίρετη δόμηση, αμμοληψία, κλπ).
 • Να αφήνω μόνο πατημασιές και να παίρνω μόνο φωτογραφίες μαζί μου.
 • Η χρήση της ιστοσελίδας αυτής, συνεπάγεται και την τήρηση όλων των παραπάνω όρων.

Δεν αποδέχομαι

Πνευματικά Δικαιώματα

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, ολική, μερική, περιληπτική ή κατά παράφραση του περιεχομένου του παρόντος ιστοχώρου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του δημιουργού. Νόμος2121/1993

Γενικά

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, ολική, μερική, περιληπτική ή κατά παράφραση του περιεχομένου του παρόντος ιστοχώρου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του δημιουργού. Νόμος2121/1993

Το cretanbeaches.com διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το cretanbeaches.com διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο χρήστης κατά την εγγραφή του, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και λειτουργίας του site.

Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές προκειμένου να ζητήσει διόρθωση ή διαγραφή του.

Το cretanbeaches.com είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς αλλά και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Φωτογραφίες που θίγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Το cretanbeaches.com δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των φωτογραφιών που τυχόν θίγουν προσωπικά δεδομένα.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 2472/1997 για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»:

Δικαίωμα αντίρρησης
1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Στην απάντησή του οφείλει να ενημερώσει το υποκείμενο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το αίτημα. Η απάντηση σε περίπτωση απόρριψης των αντιρρήσεων πρέπει να κοινοποιείται και στην Αρχή.
2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εμπροθέσμως ή η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή και να ζητήσει την εξέταση των αντιρρήσεών του. Εάν η Αρχή πιθανολογήσει ότι οι αντιρρήσεις είναι εύλογες και ότι συντρέχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης του υποκειμένου από την συνέχιση της επεξεργασίας, μπορεί να επιβάλλει την άμεση αναστολή της επεξεργασίας έως ότου εκδώσει οριστική απόφαση επί των αντιρρήσεων.
Ως εκ τούτου, αν κάποιος επισκέπτης διαπιστώσει ότι δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες που προσβάλλουν προσωπικά του δεδομένα (υποκείμενο), παρακαλείται να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές για τη διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που προβλέπονται από τα παραπάνω και την άμεση αφαίρεση τους από την ιστοσελίδα

Προϊόντα cretanbeaches

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το cretanbeaches.com παρέχει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης των βιβλίων του συγγραφέα Αλέξανδρου Ρονιώτη (ΑΦΜ 119699065, ΔΟΥ: Β' Ηρακλείου), που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης. Κύριο και πρωταρχικό μέλημα είναι η γνωστοποίηση των όρων, που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του cretanbeaches.com προς τους επισκέπτες του.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Κατά τη διάρκεια μιας παραγγελίας, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) κ.λπ.

Το cretanbeaches.com, υπακούoντας πιστά στις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Το cretanbeaches.com με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας μόνον εφόσον αυτό επιβληθεί από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

To cretanbeaches.com χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του Paypal για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Το PayPal είναι μία online υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων που χρησιμοποιείται ευρέως για ασφαλείς συναλλαγές μέσω του Internet. Η εταιρία που το λειτουργεί είναι η ίδια που έχει το eBay, την μεγαλύτερη online πύλη αγορών στον κόσμο.

ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ:

Στις τιμές των βιβλίων συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6,5%.

ΔΙΑΦΟΡΑ:

1. Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

2. Ευθύνη cretanbeaches.com: To cretanbeaches.com δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες του.

Σε περίπτωση πάντως που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν διατηρείτε το δικαίωμα επιστροφής του με δυνατότητα αντικατάστασής του με δικά σας έξοδα αποστολής.

3. Cookies: Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο έτσι και στο cretanbeaches.com χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα υπενθύμισης σας μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.α. Τα Cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας διαμέσου του διαδικτύου σας έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του site μας.

4. Ισχύον Δίκαιο: Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του cretanbeaches.com διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Δείτε ακόμη:

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net