Ναός Αγίου Γεωργίου

Έμπαρος

Ναός Αγίου Γεωργίου στην Έμπαρο
(4 ψήφοι)

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στην Έμπαρο, στο κέντρο του χωριού, αποτελεί το σημαντικότερο Βυζαντινό Μνημείο της ευρύτερης περιοχής. Ο ναός κτίστηκε το 1436 και φέρει τοιχογραφίες παλαιολόγειας τεχνοτροπίας του Μανουήλ Φωκά, ο οποίος εικονογράφησε και τον Άγιο Γεώργιο στην Άνω Σύμη και, μαζί με τον αδερφό του Ιωάννη Φωκά, τον Άγιο Κωνσταντίνο στο Αβδού. Ο Μανουήλ Φωκάς θεωρείται ως πρόδρομος της Κρητικής Σχολής Αγιογραφίας του 16ου αιώνα, αφού στις ολόσωμες μορφές των πλαγίων τοίχων έχει παρατηρηθεί αναλογία με τις φορητές εικόνες.

Στο δυτικό τοίχο του ναού υπάρχει επιγραφή με χρονολογία 1437 και αναφορά στον αυτοκράτορα Ιωάννη Παλαιολόγο. Η επιγραφή αναφέρει ακριβώς τα παρακάτω: Ανεκαινίθη και ανειστορήθη ο θείος και πάνσεπτος ναός του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος και τροπεοφόρου Γεωργίου διά συνδρομής και κόπου και μόχθου του ευλαβεστάτου ιερέως κυρου Μανουήλ του ... άμα σιβίου και τέκνοις και ετέρων πολλών Χριστιανών. Επί της βασιλείας του ευσεβεστάτου βασιλέως κυρου Ιωάννου του Παλεολόγου και αυτοκράτορος Ρομέων εις έτους ςΠΜΕ αμήν. Και ιστορήθη τα δια χειρός εμού Σταμάθη Μανουήλ του Φωκά. Και εύχεσθαι μοι πάντες δια τον Κύριον.

Παρά τις σοβαρές ζημιές που του προκάλεσαν οι Οθωμανοί κατά τις διάφορες Κρητικές Επαναστάσεις, οι περισσότερες από τις τοιχογραφίες του διατηρήθηκαν αρκετά καλά περίπου ως το 1920. Από τότε καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό από την υγρασία που έμπαινε τη στέγη. Το εικονογραφικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σκηνές από τον ευαγγελικό κύκλο με έμφαση στα Πάθη (π.χ. σκηνή Χριστού μπροστά στον Πιλάτο, Άρνηση Πέτρου, Ελκόμενος, κλπ) και έξι σκηνές από το βίο του Αγίου Γεωργίου.

Find nearby hotels

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Περιοχή: Νομός Ηρακλείου
  • Τύπος: Ναός
  • Περίοδος: Ενετοκρατία (1204 - 1669)
  • Πρόσβαση: Άσφαλτος

Δείτε ακόμη:

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net