Θρησκευτικά Μνημεία της Κρήτης

Κυδωνία

Ναός Αγίων Παντελεήμονα και Δημητρίου στο Γαρίπα
(4 ψήφοι)

Ο ναός των Αγίων Παντελεήμονα και Δημητρίου βρίσκεται στον οικισμό Γαρίπας, κοντά στα Περιβόλια Κυδωνίας. Είναι δίκλιτος ναός που ανάγεται στην περίοδο της Ενετοκρατίας και έχει αναστηλωθεί. Το βόρειο κλίτος είναι αφιερωμένο στον Άγιο Παντελεήμονα και το νότιο στον Άγιο Δημήτριο. Εξωτερικά, το νότιο κλίτος φέρει 3 τυφλά αψιδώματα. Στο κλίτος του Αγίου Παντελεήμονα έχουν αποκαλυφθεί τοιχογραφίες δύο στρωμάτων πολύ υψηλής τεχνικής, με το αρχαιότερο να χρονολογείται στον 15ο αιώνα.

Το πρώτο στρώμα αγιογραφιών αναπτυσσόταν σε πέντε ζώνες, με τις δύο χαμηλότερες να περιλαμβάνουν πομπές από ιεράρχες και αγίους, από τους οποίους διακρίνεται ο Άγιος Σπυρίδων. Στην αψίδα εικονίζεται η Ουράνια Λειτουργία που διαιρείται σε δύο πλαίσια: στο ένα εικονίζεται ο νεκρός Χριστός πλαισιωμένος από αγγέλους και στο δεύτερο ο Χριστός Αρχιερεύς. Πάνω από την παράσταση της Δέησης εικονίζονται άγγελοι που δοξάζουν το Χριστό.

Στο δεύτερο στρώμα ανήκουν τοιχογραφίες και δύο λατινικές επιγραφές που αποδεικνύουν ότι ο ναός χρησιμοποιήθηκε από το Ρωμαιοκαθολικό δόγμα και χρηματοδοτήθηκε από την Ενετική οικογένεια Viaro που ήταν εγκατεστημένη στον οικισμό. Οι επιγραφές αναφέρουν Οmnia quae petieritis in oratione credentes accipietis (καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες λήμψεσθε) και Memento non esse linguam quae precetur, sed mentem, et si mens aliud agit, nihil oras. (Να θυμάσαι ότι δεν είναι η γλώσσα που προσεύχεται αλλά ο νους, και αν ο νους σκέφτεται άλλα τότε η προσευχή σου δεν σημαίνει τίποτα).

Φωτογραφίες: Ιάκωβος Δασκαλάκης

hotels booking Crete

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Περιοχή: Νομός Χανίων
  • Τύπος: Ναός
  • Περίοδος: Ενετοκρατία (1204 - 1669)
  • Πρόσβαση: Άσφαλτος

Δείτε ακόμη:

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net